Geachte minister Grapperhaus,

Vrijdag 18 oktober jl. informeerde u de Tweede Kamer over uw voorgenomen ‘Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit’. Onderdeel daarvan is een landelijk interventieteam dat voortvloeit uit een aangenomen motie uit de Kamer dd. 19 september jl. (motie Heerma/Dijkhoff).
Zoals bij u bekend, hebben wij grote zorgen over de invloed van de georganiseerde criminaliteit in Nederland en de effecten van de drugseconomie in onze steden, wijken en buurten. Wij hebben deze ook meermalen geuit richting u en de Tweede Kamer. Uw voorgestelde aanpak komt daar nog onvoldoende aan tegemoet. Met deze brief brengen wij onze zorgen over op de door u voorgestelde aanpak.