Ledenbrief nummer
Lbr. 19/005

Woensdag 20 maart zijn er waterschapsverkiezingen in combinatie met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De kiesgerechtigdheid voor de waterschapsverkiezingen wijkt af van de kiesgerechtigdheid voor de Provinciale Statenverkiezingen. In 74 gemeenten zijn twee of meer waterschappen actief: voor die gemeenten is het de vraag hoe ervoor te zorgen dat iedere kiesgerechtigde de stempas voor het juiste waterschap krijgt.

Het bepalen van de kiesgerechtigden per waterschap gebeurt in twee achtereenvolgende stappen: 1) het bepalen van de adressen per waterschap 2) het verwerken van de gegevens in de verkiezingsmodule burgerzakensysteem. Voor beide stappen bestaan verschillende methoden.

Deze ledenbrief informeert u over deze stappen en methoden. NB: de brief is dus in principe bedoeld voor de 74 gemeenten met meer dan één waterschap binnen de grenzen. (Het overzicht van deze gemeenten treft u aan als bijlage bij deze brief.)

De VNG adviseert nadrukkelijk om nu al na te gaan via welke methode u het beste de juiste adressen per waterschap kunt bepalen.