Ledenbrief nummer

Lbr. 23/039

Geachte leden van college en gemeenteraad,

De voordrachtscommissie heeft op 19 oktober kandidaten voorgedragen voor de 14 vacatures in het VNG-bestuur en de -commissies. In deze brief vindt u een overzicht van de kandidaten, een toelichting op deze voordracht en de procedure richting de Najaars ALV van 1 december. Met deze ledenbrief wordt ook de mogelijkheid tot het stellen van andere kandidaten geopend. 

Voorgedragen kandidaten

Hierbij geven wij een overzicht van de ontstane vacatures en de voorgedragen kandidaten.