Ledenbrief nummer

Lbr. 23/003

Geachte leden van college en gemeenteraad,

Op 16 november jl. hebben wij vacatures opengesteld voor het lidmaatschap van de Tijdelijke Adviescommissie Asiel & Migratie. Vandaag heeft het VNG-bestuur op voordracht van de Voordrachtscommissie in totaal 19 leden benoemd. Eerder heeft het bestuur bestuurslid Rutger Groot Wassink, wethouder van Amsterdam, reeds aangewezen als voorzitter van de TCAM. Van de gelegenheid maken wij gebruik om u ook te informeren over zeven “standing invitations” voor leden van reguliere VNG-commissies die betrokken zijn bij de vraagstukken op het terrein van asiel en migratie.