Ledenbrief nummer
Lbr. 16/005

De in de Modelverordening leerlingenvervoer genoemde bedragen, te weten de inkomensgrens en de draagkrachtafhankelijke bijdrage, zijn geïndexeerd. Met deze ledenbrief brengen wij u op de hoogte van de bedragen voor het schooljaar 2016-2017.

Het gaat om de inkomensgrens voor de heffing van het drempelbedrag, het drempelbedrag, de draagkrachtafhankelijke bijdrage en de kilometervergoeding voor het eigen vervoer.