Ledenbrief nummer

Lbr. 21/019

Op 11 maart 2021 had de VNG een bestuurlijk overleg met een brede delegatie van het kabinet over de tekorten op de jeugdhulp. Tijdens dit overleg zou het kabinet een aanbod doen om de huidige financiële nood te ledigen en perspectief bieden voor de structurele oplossing op de lange termijn. Omdat het kabinet op beide punten niet thuis gaf, zal het VNG-bestuur arbitrage inroepen.