Ledenbrief nummer
Lbr. 15/017

Jaarlijks keren rond de 1.500 plegers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven terug in de samenleving. Dit gaat over het algemeen goed, maar het komt met enige regelmaat voor dat maatschappelijke onrust ontstaat. Het is in het belang van iedereen dat de terugkeer goed verloopt. Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Openbaar Ministerie (OM) en Reclassering Nederland namens de drie reclasseringsorganisaties (3RO) hebben hierover afspraken gemaakt en vastgelegd in een handelingskader dat we u hierbij aanbieden. Het benoemt en versterkt onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een goed verloop van de terugkeer van deze groep ex-gedetineerden en is een praktisch toepasbaar kader voor het oplossen van situaties waar het vastloopt.