Ledenbrief nummer
ECSD/U201700578

Geachte heer Dekker,

In uw voorbereiding op een nieuwe bekostigingssystematiek voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid vraagt u ons om advies. Tegelijkertijd is de discussie over het macrobudget en uw voorgenomen bezuiniging daarop nog in volle gang. Prioritering in dossiers lijkt ons daarom van wezenlijk belang.