Ledenbrief nummer
ECLBR/U201400864

Geachte heer Plasterk,

De VNG heeft een adviesvraag over het concept wetsvoorstel tot wijziging van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp), houdende maatregelen ter vergroting van de financiƫle transparantie bij lokale partijen ontvangen. Hierbij zenden wij u ons advies op het wetsvoorstel.