Ledenbrief nummer
ECLBR/U201500653

Geachte heer Plasterk,

Gemeenten zijn blij met uw voorstel om een nieuw stembiljet te ontwikkelen. Het door u voorgestelde stembiljet is kleiner, A4 formaat, en daardoor eenvoudiger te tellen. Daarnaast is dit stembiljet ook te gebruiken voor mensen met een visuele beperking (met gebruik making van een mal) en wordt verwacht dat laaggeletterden baat hebben bij de opname van partijlogo’s en eventueel foto’s van kandidaten. Het nieuwe stembiljet is daarmee een duidelijke verbetering van de huidige stembiljetten.