Bij de voorgestelde wijzigingen van de Kieswet plaatsen we een aantal kanttekeningen, waarvan de voornaamste: het voorgestelde moment van inwerkingtreding van het wetsvoorstel is niet goed gekozen. Wij adviseren om eerst de experimenten en nadere besluitvorming met betrekking tot het nieuwe stembiljet af te wachten alvorens het centraal tellen wettelijk verplicht te stellen. Tevens geven wij in overweging om ook de besluitvorming ten aanzien van het centraal elektronisch tellen van de stemmen af te wachten, omdat deze vorm van tellen een groot deel van de voorgestelde wijzigingen overbodig maakt. We blijven daarnaast graag in gesprek met u over hoe het digitaal stemmen in de nabije toekomst gestalte kan krijgen.