Geachte mevrouw Bruins Slot,

U hebt de VNG en de NVVB gevraagd te adviseren over het conceptwetsvoorstel Wet toevoeging pandemieafdeling Kieswet (hierna ook: het wetsvoorstel). Graag maken wij van deze door u geboden mogelijkheid gebruik in deze gezamenlijke reactie.