Ledenbrief nummer
TISB/U201900726

Geachte heer Koolmees,

Hierbij ontvangt u de reactie van de VNG op de wetsconsultatie inburgering naar aanleiding van uw adviesverzoek van 25 juni jl.