Geachte leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken,

In navolging op de publicatie ‘Van Parijs naar praktijk’ van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) hebt u de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gevraagd hierop een reactie te geven. Graag gaan wij in op uw verzoek.