Ledenbrief nummer

Lbr. 23/033

Geachte leden van college en gemeenteraad,

'In de nabije toekomst zal duidelijkheid moeten ontstaan over de op langere termijn beschikbare structurele middelen van gemeenten. Er kan niet gewacht worden op een coalitieakkoord van een nieuw kabinet.'

Taskforce Taken en Middelen Gemeenten, onder leiding van Alexander Rinnooy Kan, 1 september 2023

Met deze brief informeren we u over onze visie op de consequenties van de val van het kabinet en over de acties die we hebben ondernomen en op korte termijn gaan ondernemen. Waarbij we ook uw hulp nodig hebben bij het verspreiden van ons ‘Maatschappelijk Pamflet’.