Ledenbrief nummer
Lbr. 16/090

Aanpassing delegatiemogelijkheden Model Verordening Wmo
De CRvB deed 18 mei uitspraak in diverse zaken over de uitvoering van de Wmo 2015. Eén van deze uitspraken is voor de VNG aanleiding om de Model Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 aan te passen. De aanpassingen betreffen de mogelijkheden tot delegatie van de raad aan het college.

We voerden ook enkele andere, kleinere aanpassingen door en hebben de modelverordening redactioneel verbeterd.

Delegatie en eigen bijdrage
We hebben besloten onder andere de regeling van de eigen bijdrage voor algemene voorzieningen, én die voor maatwerkvoorzieningen en pgb’s, voortaan volledig in de raadsverordening neer te leggen. Ten aanzien van diverse andere onderwerpen handhaven we een (beperkte) delegatievariant. Bij twijfel kozen we steeds voor een ‘veilige’ oplossing en zagen we af van (verregaande) delegatie.

Gevolgen uitspraak
De uitspraak van de CRvB heeft specifiek betrekking op delegatie en de regeling van de eigen bijdrage voor algemene voorzieningen. We keken echter ook naar de gevolgen van de strekking van de uitspraak voor de andere onderdelen van de modelverordening en het Model Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015. Het modelbesluit vervalt overigens: de hierin uitgewerkte artikelen zijn vrijwel allemaal overgeheveld naar de modelverordening.