Ledenbrief nummer

Lbr. 21/024

Het is van belang dat elke inwoner en ondernemer toegang heeft tot de digitale gemeentelijke dienstverlening. Oók mensen met een beperking. Nu de fysieke dienstverlening onder druk staat door de coronamaatregelen vragen we uw bijzondere aandacht voor het tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid (BDTO). In deze ledenbrief informeren wij u over het Aanjaagteam digitale toegankelijkheid dat u komt helpen bij de implementatie van het BDTO en de uitvoeringstoets over het BDTO die wordt opgesteld door VNG Realisatie.