Nieuws
13 oktober 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/053
Geachte leden van college en gemeenteraad, De hoge energieprijzen en de almaar stijgende inflatie zorgen bij een groeiend aantal huishoudens, ondernemers en ook gemeenten voor financiële problemen. De VNG heeft over de gemeentelijke energiekosten een enquête gehouden onder gemeenten. Ongeveer 60% heeft nu nog een lopend contract, maar bijna 80%...
Man bij warmtepomp op zolder
Factsheet
Gemeenten zijn er klaar voor om het eigen vastgoed snel te verduurzamen, maar het groeiend gebrek aan mensen en middelen is een grote zorg. Dat blijkt uit de jaarlijkse Bouwstenen-enquête. Aan de enquête hebben 70 van de 344 gemeenten meegedaan. De resultaten geven een representatief beeld over Nederland. De vragen...
Vrouw maakt de zonnepanelen op het dak van haar huis schoon
Rapport
De monitor begint met een actueel overzicht van het maatschappelijk vastgoed van gemeenten. Maatschappelijk vastgoed is hierbij afgebakend als vastgoed dat gemeentelijke doelen dient. Het gaat om gebouwen in de sectoren welzijn, cultuur, onderwijs, sport en ambtelijke huisvesting. Naast het overzicht van maatschappelijk vastgoed in bezit van gemeenten is ook...
Kinderen schommelen op het schoolplein
Rapport
Om de voortgang van de gemeenten bij de verduurzaming van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed te kunnen monitoren, heeft de VNG samen met Brink een nulmeting uitgevoerd naar de stand van zaken. Het doel van de nulmeting is te onderzoeken hoe ver gemeenten zijn met de verduurzaming van hun vastgoed en wat...
sport in gymzaal
Overig
Vorig jaar heeft de VNG een rekenmodel ontwikkeld, waarmee gemeenten de financiële impact kunnen berekenen van de opgave om hun maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Er is nu een verbeterde versie beschikbaar.
Bibliotheek
De zesde editie van de Bouwstenen-publicatie In Control biedt houvast bij de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. De publicatie is ingedeeld naar de stappen zoals te vinden in de Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed (VNG, mei 2020) en gaat vooral om de informatie daarvoor. Publicatie In Control (pdf) Over de...
Bibliotheek