Handreiking
Deze werkwijzer Poortwachter is de opvolger van de werkwijzer ‘RIV-toets in de praktijk’ voor arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen van UWV SMZ van 7 maart 2011. Naast actualisering van de vorige werkwijzer, wordt ook voorzien in meer handvatten bij de inzet van het tweede Spoor en nadere uitleg gegeven over bijzondere situaties...
18 december 2017
Ledenbrief
Lbr. 17/081 CvA/LOGA 17/17
Deze LOGA-brief betreft de reparatie van het derde jaar WW. Bij de invoering van dit hoofdstuk 10c CAR-UWO middels de LOGA-brief van 20 november 2017 met kenmerk TAZ / 201700897 is gebleken dat de bepalingen in hoofdstuk 10c CAR over de werkingssfeer en de werknemerspremie niet volledig zijn. De artikelen...
Handreiking
Alle overheids- en onderwijswerkgevers (de sectoren 61 tot en met 66) zijn verplicht eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet (WW). Wij duiden de overheids- en onderwijswerkgevers in deze werkwijzer verder aan als ‘overheidswerkgevers’. Dat de overheidswerkgevers eigenrisicodrager zijn voor de WW, betekent dat UWV de WW-uitkeringen toekent aan werkloze overheidswerknemers en dat...
11 juli 2013
Ledenbrief
Lbr. 13/063
Samenvatting Op verzoek van medewerkers en hoofden P&O van gemeenten, heeft het bureau van het CvA een model sociaal statuut opgesteld, waarin de nieuwe afspraken over de ‘Van werk naar werk-begeleiding’ bij reorganisatie zijn opgenomen.Het model sociaal statuut is bedoeld als een handreiking die gemeenten kunnen gebruiken voor het lokale...
Overig
Op verzoek van medewerkers en hoofden P&O van gemeenten, heeft het bureau van het CvA een model sociaal statuut opgesteld, waarin de nieuwe afspraken over de ‘Van werk naar werk-begeleiding’ bij reorganisatie zijn opgenomen. Het model sociaal statuut is bedoeld als een handreiking die gemeenten kunnen gebruiken voor het lokale...
Overig
Per 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden. Deze wet heeft tot doel het aantal vangnetters in de Ziektewet en de Wet WIA te beperken. De gevolgen van de wet zijn uitgewerkt in de VNG-notitie 'Modernisering Ziektewet'.