19 juni 2019
Brief aan parlement
Een mail naar de woordvoerders Omgevingswet met aandachtspunten over de Aanvullingswet grondeigendom t.b.v. het debat.
Onderzoek, in opdracht van de VNG en BZK naar welke typen uitgaven gemeenten momenteel verhalen onder ‘financiële bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen’ (Wro 6.24, lid 1, onder a, tweede deel zinsnede, voortaan ‘bijdragen r.o. Wro 6.24.1.a’ of gewoon ‘bijdrage r.o.’ of ‘bijdragen r.o’).
17 juni 2019
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders Omgevingswet, U heeft tot 20 juni de mogelijkheid te reageren op het ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet (33118-118). De VNG heeft daar enkele opmerkingen op. Het Invoeringsbesluit regelt het overgangsrecht, en wijzigt of vult op onderdelen de AMvB’s aan die in de Staatscourant zijn gepubliceerd. Vanwege de samenhang tussen diverse...
18 april 2019
Brief aan parlement
De commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van de Eerste Kamer vroeg de VNG een bijdrage te leveren aan de deskundigenbijeenkomst in het kader van de behandeling van het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34986). De VNG gaat graag op deze uitnodiging in.
29 maart 2019
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders Omgevingswet, Aanleiding Op 4 april heeft uw Kamer de gelegenheid om inbreng te leveren op het verslag op de Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet (35 133). De gezamenlijke decentrale overheden – verenigd in de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO) en Unie van Waterschappen (UvW) - geven u in...
28 januari 2019
Overige brief
TLE/U201900033
Geachte heer Van Kempen, Hierbij treft u aan de VNG reactie op het ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet (hierna: het Invoeringsbesluit) dat op 29 oktober ter consultatie is voorgelegd. Wij waarderen de samenwerking met uw ministerie bij de totstandkoming van het Invoeringsbesluit.