Factsheet
Wie schade lijdt ten gevolge van een onrechtmatige daad van een ander kan deze schade in beginsel verhalen op die ander (artikel 6:162 BW). Voor gemeenten is het niet altijd duidelijk of zij van het privaatrecht gebruik kunnen maken om hun schade te verhalen op de veroorzakende partij. In deze...
Factsheet
Deze factsheet gaat over de aansprakelijkheid voor de vergunningverlenende taak van de gemeente en de aansprakelijkheid voor het geen doorgang kunnen vinden van een evenement.
Factsheet
In deze factsheet meer informatie over de aansprakelijkheid van de gemeente voor schade tijdens een evenement als gevolg van toezichtsfalen.
Handreiking
De juridische bestuurskracht van een gemeente staat of valt met de kwaliteit van haar juristen. En dat betekent dat het niveau van kennis en vaardigheden van de gemeentejuristen permanente aandacht verdient.Door allerlei schaalvergrotingen, reorganisaties en decentralisaties wordt de urgentie daarvan steeds groter. Het is zaak dat de gemeenten hier met...
Handreiking
Deze publicatie is geschreven voor gemeentelijke juristen en juridisch geïnteresseerde medewerkers die aanknopingspunten zoeken om schadeclaims te voorkomen, te beoordelen en af te handelen. Burgers vinden met hun schadeclaims gemakkelijk de weg naar de gemeente. Het komt er voor de gemeente op aan om een adequaat antwoord te formuleren op...
30 september 2015
Ledenbrief
Lbr. 15/075
Het is bij asbestbranden lang niet altijd nodig dat u zelf maatregelen neemt voor het opruimen van asbestdeeltjes en vervolgens blijft zitten met de kosten. De gemeente heeft meestal een coördinerende en controlerende rol. Moet u toch opdracht geven tot opruiming dan kunt u de kosten verhalen. De afgelopen jaren...