Handreiking
Deze handreiking gaat in op verschillende aspecten van besluitaansprakelijkheid. Deze worden behandeld aan de hand van ontwikkelingen in de jurisprudentie vanaf medio 2015. Achtereenvolgens komen aan de orde: Formele rechtskracht Causaal verband Relativiteit Niet tijdig beslissen Onjuiste of onvolledige informatie De algemene leerstukken over besluitaansprakelijkheid en relevante jurisprudentie tot medio...
Factsheet
Wie schade lijdt ten gevolge van een onrechtmatige daad van een ander kan deze schade in beginsel verhalen op die ander (artikel 6:162 BW). Voor gemeenten is het niet altijd duidelijk of zij van het privaatrecht gebruik kunnen maken om hun schade te verhalen op de veroorzakende partij. In deze...
Factsheet
Deze factsheet gaat over de aansprakelijkheid voor de vergunningverlenende taak van de gemeente en de aansprakelijkheid voor het geen doorgang kunnen vinden van een evenement.
Handreiking
De juridische bestuurskracht van een gemeente staat of valt met de kwaliteit van haar juristen. En dat betekent dat het niveau van kennis en vaardigheden van de gemeentejuristen permanente aandacht verdient.Door allerlei schaalvergrotingen, reorganisaties en decentralisaties wordt de urgentie daarvan steeds groter. Het is zaak dat de gemeenten hier met...
Handreiking
Deze publicatie is geschreven voor gemeentelijke juristen en juridisch geïnteresseerde medewerkers die aanknopingspunten zoeken om schadeclaims te voorkomen, te beoordelen en af te handelen. Burgers vinden met hun schadeclaims gemakkelijk de weg naar de gemeente. Het komt er voor de gemeente op aan om een adequaat antwoord te formuleren op...