Nieuws
Handreiking
Deze handreiking gaat in op verschillende aspecten van besluitaansprakelijkheid. Deze worden behandeld aan de hand van ontwikkelingen in de jurisprudentie vanaf medio 2015. Achtereenvolgens komen aan de orde: Formele rechtskracht Causaal verband Relativiteit Niet tijdig beslissen Onjuiste of onvolledige informatie De algemene leerstukken over besluitaansprakelijkheid en relevante jurisprudentie tot medio...
Beeldje van Vrouwe Justitia
Factsheet
Wie schade lijdt ten gevolge van een onrechtmatige daad van een ander kan deze schade in beginsel verhalen op die ander (artikel 6:162 BW). Voor gemeenten is het niet altijd duidelijk of zij van het privaatrecht gebruik kunnen maken om hun schade te verhalen op de veroorzakende partij. In deze...
Factsheet
Deze factsheet gaat over de aansprakelijkheid voor de vergunningverlenende taak van de gemeente en de aansprakelijkheid voor het geen doorgang kunnen vinden van een evenement.
Handreiking
Deze publicatie is geschreven voor gemeentelijke juristen en juridisch geïnteresseerde medewerkers die aanknopingspunten zoeken om schadeclaims te voorkomen, te beoordelen en af te handelen. Burgers vinden met hun schadeclaims gemakkelijk de weg naar de gemeente. Het komt er voor de gemeente op aan om een adequaat antwoord te formuleren op...
Beeldje van Vrouwe Justitia
30 september 2015
Ledenbrief
Lbr. 15/075
Het is bij asbestbranden lang niet altijd nodig dat u zelf maatregelen neemt voor het opruimen van asbestdeeltjes en vervolgens blijft zitten met de kosten. De gemeente heeft meestal een coördinerende en controlerende rol. Moet u toch opdracht geven tot opruiming dan kunt u de kosten verhalen. De afgelopen jaren...