Ledenbrief nummer
Lbr. 15/075

Het is bij asbestbranden lang niet altijd nodig dat u zelf maatregelen neemt voor het opruimen van asbestdeeltjes en vervolgens blijft zitten met de kosten. De gemeente heeft meestal een coördinerende en controlerende rol. Moet u toch opdracht geven tot opruiming dan kunt u de kosten verhalen.

De afgelopen jaren is iets meer ruimte ontstaan voor civielrechtelijk kostenverhaal. Maar de bestuursrechtelijke weg biedt nog altijd meer duidelijkheid.

Advies

De VNG adviseert gemeenten in deze ledenbrief over de (eventuele) opdrachtverlening tot asbestopruiming en het verhalen van de kosten ervan.