Organisatie

VNG

Publicatie soort

Factsheet

Jaar van uitgifte

2018

Wie schade lijdt ten gevolge van een onrechtmatige daad van een ander kan deze schade in beginsel verhalen op die ander (artikel 6:162 BW). Voor gemeenten is het niet altijd duidelijk of zij van het privaatrecht gebruik kunnen maken om hun schade te verhalen op de veroorzakende partij. In deze factsheet bespreken wij daarom de vragen die wij van gemeenten krijgen over privaatrechtelijk schadeverhaal.