Gemeenten en hun partners slagen er steeds beter in om armoede en schulden integraal aan te pakken. We steken ook een hand in eigen boezem: de toegang en de kwaliteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening kan altijd beter.

Maar om problematische schulden écht te voorkomen en aan te pakken, moeten we de handen ineenslaan met het Rijk, werkgevers, maatschappelijke organisaties, wetenschap, ervaringsdeskundigen, etc. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame oplossing. Dit kan alleen worden gerealiseerd wanneer we werken aan:

  • een vereenvoudiging en verbetering van de inkomensvoorzieningen en het toeslagenstelsel
  • verhouding vaste lasten tot het inkomen
  • financiële educatie in het onderwijscurriculum, etcetera