NB Deze pagina wordt niet meer actueel gehouden

Vanaf 8 juni 2020 wordt de situatie rondom noodopvang aangepast, aangezien per 11 mei de dagopvang en gastouderopvang al volledig heropend zijn en per 8 juni ook en de basisscholen en BSO in beginsel volledig heropenen. Dit betekent dat vanaf 8 juni de noodopvang alleen nog beschikbaar is in avond, nacht en weekenden voor kinderen van ouders die in de zorg werken.

Met de volledige openstelling van de kinderopvang en het (speciaal) basisonderwijs per 8 juni zal de vraag naar opvang van kwetsbare kinderen in de leeftijdscategorie tot 12 jaar ook grotendeels wegvallen. Daarnaast is de bedoeling dat de jeugdhulp (o.a. dagbesteding) in juni weer zoveel mogelijk open is.

Op deze pagina meer informatie over zowel de noodopvang als de opvang van kwetsbare kinderen.

Kwetsbare kinderen
Met de volledige openstelling van de kinderopvang en het (speciaal) basisonderwijs per 8 juni zal de vraag naar opvang van kwetsbare kinderen in de leeftijdscategorie tot 12 jaar ook grotendeels wegvallen. Daarnaast is de bedoeling dat de jeugdhulp (o.a. dagbesteding) in juni weer zoveel mogelijk open is.

In de praktijk verwachten we dat er toch een beperkte vraag naar opvang voor een kwetsbare kinderen zal blijven bestaan, met name van leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs. Zij kunnen in de praktijk niet allemaal tegelijk op school zijn, omdat zij onderling en met onderwijspersoneel 1,5 meter afstand moeten houden. We vragen gemeenten daarom om in de komende periode maatwerk te blijven leveren aan kwetsbare kinderen. Zo zorgen we met z'n allen dat er geen kinderen tussen wal en schip vallen.

Wij roepen ook (medewerkers van) gemeenten, scholen, kinderopvang, Veilig Thuis, leerplicht en jeugdzorg op om de nieuwe professionele verbanden en contacten die zijn gelegd in de afgelopen periode vooral in stand te houden als we teruggaan naar het nieuwe normaal.

Veelgestelde vragen

Zie ook