De eigenaar van een openbaar toegankelijk speeltoestel is verantwoordelijk voor de veiligheid ervan. De Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) is belast met de controle en inspectie van de veiligheid van speeltoestellen.

Verantwoordelijkheid eigenaren
Het 'warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen' bevat regels voor ontwerp, constructie, beheer en onderhoud van speeltoestellen. De beheerder of eigenaar van een openbaar toegankelijk speeltoestel moet zorgen dat dit toestel voldoet aan deze regels.

Het besluit verplicht de eigenaar om van elk speeltoestel een logboek bij te houden. Prototypes van speeltoestellen moeten landelijk worden gekeurd. De totale inspectie hierop berust bij de Voedsel en Warenautoriteit (VWA). Lokale overheden hebben hierin geen rol.

Verantwoordelijkheid gemeenten
Gemeenten hebben zelf een verantwoordelijkheid voor de veiligheid: 

  • als zij zelf de eigenaar van een openbaar toegankelijk speeltoestel zijn,
  • als zij een bouwvergunning hebben afgeven voor het speeltoestel,.
  • als het speeltoestel van een particuliere eigenaar vast in gemeentegrond is aangebracht. 

Controles
Gemeenten kunnen op eigen initiatief openbaar toegankelijke speeltuinen en speeltoestellen periodiek na laten kijken. Zij zijn daartoe niet wettelijk verplicht. Als een gemeente subsidie geeft aan een speeltuin kan zij de eigenaar verplichten tot periodieke controles.

Handboek
Recent kregen alle gemeenten het handboek ‘Spelen met ruimte’ toegestuurd. In dit handboek over gemeentelijk speelruimtebeleid wordt tevens aandacht besteed aan de veiligheidsregels. De belangrijkste punten uit het Attractiebesluit zijn hierin opgenomen.