Wat gebeurt er lokaal waar andere gemeenten hun voordeel mee kunnen doen? Aanpakken, discussie, onderzoek en advies op het gebied van diversiteit & inclusie op een rij. Heeft u zelf een tip, een geslaagde aanpak of interessant debat: meld het bij Lisette Lubberman

Amsterdam zet in op dialoog en ontmoeting

In de eerste uitwerking van de ambities van het college constateert de gemeente dat jonge niet-westerse Amsterdammers (tussen 16 en 29) het meest positief zijn over de omgang tussen diverse groepen. De oudere Amsterdammer zonder migratieachtergrond, boven de 55, zijn het minst te spreken over de omgang tussen diverse groepen. De gemeente Amsterdam positioneert zichzelf in haar diversiteitsbeleid als hyperdiverse stad. De gemeente zet in op ontmoeting en kijkt daarbij ook naar de kans die de fysieke ruimte creëert voor dialoog en ontmoeting. Daarnaast grijpt zij de internationale orientatie in de geschiedenis aan om verbondenheid te versterken.

Meijerijstad vergroot ruimte voor arbeidsmigranten

Meijerijstad is één van de gemeenten waar de toenemende vraag naar arbeidsmigranten het bestuur noopt nieuwe maatregelen te nemen. De gemeente wil grootschalige huisvesting gaan realiseren aan de rand van het bedrijventerrein voor maximaal 2500 arbeidsmigranten. Daarnaast wordt het maximum voor gehuisveste arbeidsmigranten bij de agrarier losgelaten.

Samen in Arnhem haalt op

Onder het motto ‘Samen in Arnhem’ gaat het bestuur van de gemeente bij bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers ophalen wat een inclusieve stad voor Arnhem betekent. Op de site van Arnhems hart (link volgt) wordt iedereen die betrokken is bij Arnhem uitgenodigd om over de inclusieve stad mee te denken met burgemeester Marcouch en wethouder Louwers.  

Teylingen stimuleert met cursus Politiek Actief verscheidenheid

In de gemeente Teylingen wordt al langere tijd de cursus Politiek Actief van ProDemos aangeboden voor de inwoners die overwegen op lokaal niveau politiek actief te worden. Voor de cursus, die open staat voor alle inwoners van Teylingen, worden nu verschillende doelgroepen (jongeren, vrouwen, inwoners met migratieachtergrond en praktisch opgeleiden) extra gestimuleerd om deel te nemen.  Hoewel in het presidium aarzelingen werden geuit, de raad wordt gezien als een redelijke afspiegeling van Teylingen, staat het presidium wel open voor meer diversiteit.

Utrecht gaat radicalisering te lijf met actieplan ‘Utrecht zijn we samen’

Utrecht kiest in haar actieplan Utrecht zijn we samen voor een inclusieve aanpak van radicalisering. De gemeente heeft gekozen voor een aanpak vanuit een breed netwerk waar veel verschillende partners uit de stad hun inzet aan hebben toegezegd. Het voorkomen van radicalisering staat centraal. De aanpak bestaat uit een drieslag die werkt vanuit het bevorderen van de inclusieve samenleving, via het versterken van signalering van radicalisering naar verbetering van hulpverlening en aanscherpen van repressie.