De Wmo 2015 (art. 2.2.4 lid 1b) geeft gemeenten de opdracht voor hun inwoners een hulplijn ('een telefonisch of elektronisch anoniem luisterend oor en advies') te regelen. Sensoor voert deze taak namens de meeste gemeenten uit.

De anonieme hulpverlening van Sensoor (24 uur per dag, 7 dagen per week) is een laagdrempelige aanvulling op reguliere hulpverlening. Het bieden van een luisterend oor kan bovendien een verdere zorgvraag voorkomen: mensen zijn dan voldoende geholpen en zelf tot een oplossing gekomen. 

De ALV van de VNG besloot 18 juni om voor de landelijke inkoop van de hulp op afstand (Wmo 2015, art. 2.2.4 lid 1b) een uitname uit het gemeentefonds te doen. De uitname is voor twee jaar (2015 en 2016), daarna volgt een evaluatie. 

Een aantal gemeenten heeft de hulp op afstand zelf geregeld en besloot daarom niet mee te doen aan de landelijk inkoop via de VNG.

Meer informatie 

Zie ook


Factsheets


Veelgestelde vragen


Hebt u vragen over de 'hulp op afstand'-dienstverlening van Senoor? Bekijk dan dit overzicht: ​


Voortgangsverslag


Contact


Gemeenten kunnen telefonisch contact opnemen met Sensoor via: 0346 - 59 00 98.
 


Meer informatie