We zijn gestart met het toewerken naar die kindvriendelijke omgeving waarin een veelbelovende jeugd opgroeit. Met de beweging 'Van preventie naar potentie’, een initiatief vanuit Network Child Friendly Cities (CFC), dagen we organisaties en individuen uit alle hoeken van de samenleving uit om zich ook op deze ambitie te richten en in actie te komen of dat wat je al doet onder onze vlag scharen. Het motto: ‘Iedereen kan het verschil maken voor een kind of een jongere’. Dit willen we vooral samen doen, we kijken mét elkaar wat onze jeugd nodig heeft en durven buiten onze traditionele verantwoordelijkheden te denken. Zo vinden we verbindingen tussen gemeenten, jongerenwerkers, scholen, werkgevers, ouders en anderen. En kunnen we samen op zoek naar de beste kansen voor de jeugd.

Zo bereiken we dat er fysiek en sociaal meer ruimte komt voor de jeugd in Nederland. We brengen een beweging tot stand die alle jeugd positief benadert, uitgaat van hun kracht, talent en ontwikkeling. Een beweging die steeds meer ruimte verovert voor deze positieve blik en benadering. Een beweging van mensen die niet alleen van betekenis willen zijn voor jeugd, maar ook trots voelen dat ze daar voluit voor gaan. Omdat er niets mooier is dan dat. Punt.

Doelen en acties 2021

Voor 2021 heeft CFC 4 doelen (niet in volgorde van belang):

 1. Barometer
 2. Verduurzamen CFC
 3. Uitbouwen platform
 4. Netwerk vasthouden & uitbouwen

Per doel zijn de acties voor 2021 beschreven. Dit betreft een samenvatting. Het uitgebreide werkplan is op te vragen via cfc@vng.nl.

In 2021 wordt de barometer verder uitgewerkt. In Q1 organiseren we, in samenwerking met Sardes en Alles is Gezondheid, een vijftal verdiepingssessies met diverse partijen op de thema's: thuis, bestuur, educatie & ontwikkeling, infra en sociaal. Naar aanleiding van de uitkomsten, worden de vervolgstappen bepaald. De geactualiseerde bijlage 5 geeft inzicht in het doel en de inrichting van de verdiepingssessies.  Tevens wordt in 2021 verkend op welke manier de te ontwikkelen barometer kindvriendelijkheid – mogelijk in samenhang met andere te ontwikkelen instrumenten-  een plek kan krijgen in het CFC-netwerk.

Acties voor 2021 zijn:

 • Kennissessies per bouwsteen organiseren;
 • Gemeenten gaan proefdraaien met de barometer;
 • Welke data we nu al hebben inzichtelijk maken in artikel op platform;
 • Goede voorbeelden opvragen bij deelnemers verdiepingssessies en die delen;
 • Gaan werken met de barometer.

Om ook op lange termijn de doelen en uitgangspunten van het CFC-netwerk te kunnen waarborgen, vindt er mede op verzoek van de VNG in 2021 een inventarisatie plaats naar een duurzame plek voor het CFC-netwerk. Deze inventarisatie wordt vanuit een brede bril aangevlogen zodat ook onverwachte parels naar boven kunnen drijven. Een eerste inventarisatie heeft een long-list en een short-list aan opties opgeleverd. De eerste verkennende gesprekken zijn kansrijk gebleken.

In de nieuw te bekrachtigen kerngroep wordt gevraagd om de ‘voors en tegens’ af te wegen. Mogelijk zullen er partners actief afhaken of wegdrijven. De kunst is een zo duurzaam mogelijke keuze te maken waarin zoveel mogelijk partners zich kunnen vinden. Streven is om eind 2021 ‘gezeteld’ te zijn op een duurzame plek.

Voor 2021 willen we het CFC platform bij de VNG verder uitbouwen. In 2020 zijn hier al stappen in gezet, hier bouwen we op door. Ten eerste zullen er regelmatig actuele goede voorbeelden gedeeld worden, bijvoorbeeld in de vorm van interviews. Daarnaast verkennen we de mogelijkheden om deelnemers van de beweging zichtbaar te maken op het platform, bijvoorbeeld door hun namen of logo's neer te zetten. Ook ontwikkelingen in de barometer delen we op het platform. Er zijn momenteel 2 formulieren beschikbaar: een formulier om u aan te melden voor de nieuwsbrief en een formulier om u aan te melden voor de beweging. Deze formulieren worden geactualiseerd en aanmeldingen bijgehouden in de CFC-administratie.

Acties voor 2021:

 • Informatie per leefdomein beschikbaar op platform
 • Beweging zichtbaar maken middels goede voorbeelden, interviews
 • Regelmatig een nieuw artikel op het platform
 • Een communicatiestrategie maken met de nieuwe host
 • Namen en logo's zichtbaarder maken

Na een stillere periode is het CFC-netwerk in Nederland in 2020 weer enorm gegroeid. CFC heeft nu een uitgebreid netwerk van gemeenten, NGO's, bedrijven en particulieren. Na het opschonen van de contactbestanden in 2020, zijn er begin 2021 ongeveer 300 personen die de nieuwsbrief ontvangen. Het betreffen 140 verschillende partijen die verbonden zijn aan het netwerk. Het grootste deel van de aangesloten partijen wordt gevormd door gemeenten. Onderstaand beeld geeft de verdeling van de diverse partijen weer.

 • 66 gemeenten (bestuurlijk of ambtelijk)
 • 30 NGOs en stichtingen
 • 12 zorgorganisaties
 • 10 onderwijsinstellingen en scholen
 • 9 andere overheidsinstanties
 • 6 onderzoeksinstellingen
 • 7 overige organisaties
Diagram Organisaties in CFC-netwerk

Een doel is om het contactenbestand actueel te houden en daarnaast ook weer aan te vullen. Vooral op het bestuurlijke vlak, zaten er veel verouderde gegevens in. Een BJ42 is in het eerste kwartaal een goed moment gebleken om dit weer aan te vullen. Daarnaast voeren we regelmatig kennismakingsgesprekken met personen/organisaties om het CFC-netwerk uit te breiden en te verbreden, ook internationaal. 2 keer per kwartaal wordt er een CFC-nieuwsbrief uitgestuurd, om geïnteresseerden aangehaakt en op de hoogte te houden van ontwikkelingen en relevante evenementen. Daarnaast is de CFC-LinkedIn-groep weer actief in gebruik geraakt vorig jaar.

Acties 2021:

 • Netwerken per leefdomein organiseren/versterken
 • (Internationaal) werkbezoek met Vlaamse kindvriendelijke steden najaar 2021
 • Kennissessies met partners, waarbij partners kennis mogen delen
 • Per leefgebied een actieonderzoek