Actieprogramma Weer thuis

Wanneer

  • 15 maart: ambassadeurs-overleg actieprogramma WT
  • Q2: convenanten in 6 regio’s
  • Q2: landelijke bijeenkomst
  • voor 1 juli: eerste bod op de prestatieafspraken rondom wonen, doorvertaling convenanten in de prestatie-afspraken in de regio’s betrokken bij het actieprogramma weer thuis
  • Q3/Q4: Actieprogramma Weer thuis 2.0 naar bestuurlijke afspraken in 10 nieuwe regio’s 

Adviescommissie geschillen landelijke toegankelijkheid

Wanneer

Q1: commissie start op 1 maart

Alle convenanten landelijke toegankelijkheid ondertekend

Wanneer

Q1

Informatie

Congres Samen werken aan sociale inclusie 

Wanneer

15 maart 2018

Informatie

Handreiking regionale samenwerking en financiële afspraken

Wanneer

Q2

Informatie en leerbijeenkomsten landelijke toegankelijkheid

(i.s.m. aanbieders)

Wanneer

Q2: 22 mei - 29 mei - 5 juni - 14 juni - 21 juni

Leerkringen Beschermd wonen en maatschappelijke opvang 

Wanneer

Q1: eerste leerkring start op 8 maart
Q3: start van een tweede leerkring in september (bij voldoende belangstelling)

Informatie

Nadere toelichting handreiking + beleidsregels landelijke toegankelijkheid

Wanneer

Q2

Reële kostprijs beschermd wonen en maatschappelijke opvang

  • Twee themabijeenkomsten
  • Factsheet 

Wanneer

Q2

Themabijeenkomst 'Pgb beschermd wonen'

Wanneer

Q2