Alle centrumgemeenten tekenen Convenant beschermd wonen

Beschermd wonen (BW) en maatschappelijke opvang (MO) zijn landelijk toegankelijk: iemand kan zich tot welke gemeente dan ook wenden voor deze Wmo-maatwerkvoorzieningen. Alle centrumgemeenten hebben een convenant ondertekend met onderlinge afspraken bij de overdracht van cliënten.

De convenanten voor Maatschappelijke Opvang waren al eerder door alle centrumgemeenten ondertekend.

Overdracht van cliënten

Na de de eerste (nood)opvang kijkt de gemeente samen met de cliënt waar een traject in de MO of BW de meeste kans van slagen heeft. Is de conclusie dat dat in een andere gemeenten is, dan wordt met die gemeente contact opgenomen. De gemeenten zorgen voor een ‘warme overdracht‘. 

Verschil van mening

Bij verschil van mening tussen gemeenten proberen zij onderling tot een oplossing te komen. Maar als ze er niet uitkomen, kan de vraag worden voorgelegd aan de commissie Landelijke toegankelijkheid. De gemeente volgt bij het te nemen besluit het oordeel van de commissie. Een cliënt kan in bezwaar en beroep gaan tegen het gemeentelijk besluit.

Meer informatie