Nederland staat de komende tijd voor een aantal uitdagingen, zoals de energietransitie, het tegengaan van eenzaamheid en het terugdringen van het aantal mensen met problematische schulden. Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen pakken deze grote maatschappelijke opgaven gezamenlijk aan: het Interbestuurlijk Programma (IBP). In het IBP staan negen maatschappelijke opgaven centraal.

 

Opgave

Fysiek

 1. Samen aan de slag voor het klimaat
 2. Toekomstbestendig wonen
 3. Regionale economie als versneller
 4. Naar een vitaal platteland

Sociaal

 5. Merkbaar beter in het sociaal domein
 6. Nederland en Migrant goed voorbereid
 7. Problematische schulden voorkomen en oplossen

Overkoepelend

 8. Goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving
 9. Passende financiële verhoudingen
10. Overkoepelende thema's