De VNG maakt de model-parkeerverordening en de model-verordening parkeerbelastingen. Omdat de modellen voor de fiscale afhandeling door verreweg de meeste gemeenten worden gebruikt, hebben wij besloten om nog slechts één model-Parkeerverordening en één Modelverordening Parkeerbelastingen op te stellen. Beide modelverordeningen sluiten naadloos op elkaar aan. U vindt de modelverordeningen in de Kennisbank Decentrale Regelgeving van de Sdu.

Daarin vindt u ook de wegsleepverordening.