Gemeenten zijn het eerste aanspreekpunt voor inwoners en komen voor hun belangen op. Inwoners moeten makkelijk de weg naar hun gemeente weten te vinden en het vertrouwen hebben dat hun gemeente hen kan helpen bij de uitdagingen waar zij voor staan.

De VNG helpt haar leden om invulling te geven aan deze uitdagingen. Dat doet de vereniging door thema’s die relevant zijn voor gemeenten op de maatschappelijke agenda te zetten. De vereniging ondersteunt gemeenten bij het vertalen van nationale wet- en regelgeving naar de lokale praktijk.