Onze missie

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid.

Onze visie

Dat doen we door agendasettend te zijn op voor gemeenten relevante vraagstukken en ontwikkelingen, en door de lokale uitvoering centraal te stellen bij maatschappelijke opgaven.