De training eerste hulp bij personen met verward gedrag (Mental Health First Aid - MHFA) is een EHBO cursus waar de deelnemers leren eerste hulp te verlenen bij psychische problemen.

De cursus is bedoeld voor iedere burger in Nederland en is in het bijzonder geschikt voor professionals die in hun functie te maken kunnen krijgen met mensen met verward gedrag of psychische problemen.

De Kempengemeenten (bestaande uit Best, Veldhoven, Bladel, Eersel, Waalre, Reusel-De Mierden, Oirschot en Bergeijk) zijn, dankzij de ontvangen subsidie van ZonMw, per 1 maart 2017 gestart met het aanbieden van de MHFA cursus.

Opmerkelijk genoeg worden we allemaal getraind in reanimeren maar niet in het omgaan met psychische problemen. Mental Health First Aid brengt hier verandering in, krijgt steeds meer bekendheid en het belang wordt landelijk erkend. MHFA kan Nederlanders leren om eerste hulp te verlenen bij psychische problemen, voor ons betekenisvol werk!

Trainen professionals én burgers

Professionals (zoals gemeenteambtenaren, politie en medewerkers van zorginstellingen en woningcorporaties) én burgers worden getraind in 'Mental Health First Aid', zodat zij eerste hulp kunnen bieden aan mensen met psychische problemen.

Vijftien cursussen

MHFA Nederland verzorgt vijftien cursussen in de Kempengemeenten, verspreid over één jaar. De cursussen worden gegeven op verschillende locaties binnen de deelnemende gemeenten. Manager Evelien Wagemakers: “We zijn erg blij met de ontvangen subsidie, zo kunnen we 225 mensen trainen in de Kempengemeenten!”

Bijdrage aan het maatschappelijk bewustzijn

Met het aanbieden van de cursus, levert MHFA een belangrijke bijdrage aan maatschappelijk bewustzijn; het bieden van eerste hulp bij psychische problemen, al dan niet in een crisissituatie.

Stigma verlagend

Uit vele onderzoeken, waaronder gerandomiseerde, gecontroleerde onderzoeken is gebleken dat mensen dankzij de MHFA-cursus meer kennis vergaren, dat er minder stigma ontstaat en dat er meer eerste hulp wordt geboden aan mensen met psychische problemen.

Meer informatie

 • MHFA Nederland
 • Elles van de Eijnden
  Projectcoördinator voor de Kempengemeenten
  T: 06 - 23 14 65 10
 • Evelien Wagemakers
  Manager MHFA Nederland
  T: 06 - 20 05 49 19

Zie ook