Softwareleveranciers spelen een belangrijke rol om de wettelijke wijzigingen te verwerken in de procesapplicaties. De applicatieleveranciers werken in opdracht van de gemeenten, IGSD’s en belastingsamenwerkingen. 

Functionele beschrijving centrale voorziening

Gemeenteportaal

De handleiding van het Gemeenteportaal is te vinden op de website van het Inlichtingenbureau. Hierin is beschreven hoe de resultaten van de rekenmodule als XML bestand zijn op te slaan. De XSD van dit bestand is op te vragen bij het Inlichtingenbureau via servicedesk@inlichtingenbureau.nl.