Het is belangrijk om essentiële specialistische  jeugdhulpfuncties te borgen. Maar hoe doe je dat in de praktijk? Hoe zorg je ervoor dat er in je regio een 'duurzaam zorglandschap' tot stand komt? Laat u inspireren door onderstaande interviews.

Interview | Flevolandse gemeenten en aanbieders richten samen het regionale zorglandschap in

Gemeenten en aanbieders trekken in Flevoland op als partners. Die lijn werd in 2012 ingezet en daar werd op voortgeborduurd. Ook in 2015 toen de gemeenten constateerden dat het zorglandschap van de jeugdzorg op slot zat. In een proces waarbij aanbieders een prominente rol kregen, is een visie geformuleerd om te komen tot een duurzaam zorglandschap waarin gezins- en vraaggericht werken centraal staat. Flevoland wordt in de derde jaarrapportage van de Transitie Autoriteit Jeugd genoemd als vernieuwend voorbeeld. Wij spraken met Jan Pieter Kleijburg, projectleider invoering Jeugdwet bij gemeente Almere.

Interview | Utrecht bundelt bovenregionaal de krachten

De Utrechtse jeugdregio’s maken meerjarige afspraken op bovenregionaal niveau, waarbij de inzet is dat getransformeerde zorg steeds meer vorm krijgt op regionaal en lokaal niveau. Hoe ziet de bovenregionale samenwerking eruit en welke ontwikkelingen verwacht men de komende jaren? We spraken Fleur Imming, wethouder Zorg, wonen en wijkvoorzieningen bij gemeente Amersfoort en bestuurlijk trekker van de bovenregionale Zorg voor Jeugd en Annelies Tukker, bovenregionaal procesbegeleider van de Utrechtse Zorg voor Jeugd.

Deze pagina is onderdeel van: Bouwstenen voor het versterken van het zorglandschap voor de specialistische jeugdhulp.