De gemeentelijke organisatie is volop in beweging; gemeenten krijgen er nieuwe taken bij, kiezen steeds vaker voor samenwerking met andere gemeenten en  andere maatschappelijke partners. Een andere rol, met meer taken, maar ook met minder geld.

Gemeenten staan elk voor eigen opgaven en maken daarbij ook eigen keuzes over de bijdragen die zij willen leveren voor hun burgers, bedrijven en instellingen. Dat betekent ook dat de 393 gemeenten elk vanuit een eigen situatie bezig zijn om hun gemeentelijke organisatie te verbeteren.

Met Vensters voor Bedrijfsvoering krijgt u inzicht in hoe de bedrijfsvoering van uw organisatie ervoor staat. Zowel ten opzichte van uw eigen ambities en doelen als ten opzichte van andere organisaties. Het stelt u in staat om te leren van elkaar en een gefundeerde discussie te voeren over de keuzes en strategie in uw bedrijfsvoering. Voor meer informatie zie de site van VNG Realisatie.


Open Vensters

In de publicatie Open Vensters staan verhalen van gemeenten en waterschappen die het afgelopen jaar hebben meegedaan aan Vensters voor Bedrijfsvoering. Het zijn verhalen van publieke organisaties die met opvallende projecten bezig zijn die de verandering van de gemeentelijke organisatie weerspiegelen. Een verandering die is ingegeven door de ontwikkeling in de samenleving naar een participatiemaatschappij, waarbij burgers en bedrijfsleven zelf initiatieven nemen en de overheid een andere rol krijgt.