Van 10 t/m 13 oktober vindt de 20e editie van de Europese Week van Steden en Regio’s plaats. Het thema van dit jaar is 'Nieuwe uitdagingen voor de cohesie in Europa'. 

Diverse bijeenkomsten, workshops en netwerkevenementen vinden plaats tijdens de Europese Week van Steden en Regio’s, waarbij het doel is om steden en regio’s bijeen te brengen. De workshops van dit jaar zullen betrekking hebben op de groene en digitale transitie, territoriale cohesie en empowerment van jongeren. Vanuit huis of kantoor kunt u digitaal deelnemen aan de diverse bijeenkomsten. Ook vinden een aantal bijeenkomsten fysiek plaats in Brussel, zoals de VNG Netwerkreceptie.

Hieronder vindt u het programma en een overzicht van de bijdragen van Nederlandse gemeenten en andere organisaties.

Maandag 10 oktober

14.30 – 16.30 uur, Officiële opening Europese Week. In het Europees Comité van de Regio’s wordt in aanwezigheid van Eurocommissaris Elisa Ferreira (cohesiebeleid) en de voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, de Europese Week geopend.

17.00 – 19.00 uur, VNG Netwerkreceptie. Als vanouds trapt de VNG de Europese Week van Steden en Regio’s af met een netwerkreceptie voor bestuurders en EU-adviseurs.

Dinsdag 11 oktober

9.30 – 11.00 uur, Kick-start van digitalisering door wereldwijde crises. In deze workshop worden de mogelijkheden van digitalisering en het Europa’s concurrentievermogen besproken. Onder andere Brainport Development zal tijdens deze bijeenkomst kennis en ervaringen delen.

11.30 – 13.00 uur, Regionale manieren voor een Europese groene transitie: accelereren van bottom-up. Met een bijdrage van Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) worden tijdens deze workshop lokale initiatieven gepresenteerd op gebied van duurzame economie en hernieuwbare energie.

11.30 – 13.00 uur, Jonge migranten en steden: manieren voor lokale participatie en inclusie. Uitdagingen en behoeften van jonge migranten en de betekenis daarvan voor steden staan centraal bij deze workshop. Met een bijdrage van de Hogeschool van Amsterdam.

14.30 – 16.00 uur, Maak van energietransitie een succes door burgerbetrokkenheid. Tijdens deze workshop delen onder andere Alkmaar en andere gemeenten inzichten en methodes voor burgerbetrokkenheid bij de energietransitie.

15.30 – 20.00 uur, A ticket to connect: workshops en netwerkbijeenkomst. Dit evenement, georganiseerd door SNN, gaat in op het thema van hernieuwbare energie, circulaire economie en groene mobiliteit.

14.30 – 16.00 uur, Regional energy innovations reinforcing the EU’s strategic autonomy. In deze interactieve workshop worden innovaties op het gebied van regionale energie gepresenteerd die mogelijk zijn gemaakt door EU investeringen. Inspirerende voorbeelden worden onder andere gegeven door Th!nk East NL.

Woensdag 12 oktober

9.30 – 11.00 uur, Betrekken van jongeren bij klimaatactie. Gemeente Almere organiseert samen met andere betrokkenen een bijeenkomst over het creëren van bewustzijn en betrokkenheid van jongeren bij klimaatactie.

9.30 – 11.00 uur, Digitale transformatie: workshop voor regionale perspectieven en verwachtingen. Een onderzoeksteam voor digitalisering, bestaande uit o.a. TNO, zal naar aanleiding van het project BEYOND 4.0 bevindingen en beleidsaanbevelingen presenteren op gebied van de digitale transformatie in regio’s.

11.30 – 13.00 uur, Ontwikkeling Impact Ecosystem Network. Gemeente Amsterdam en andere betrokkenen presenteren tijdens deze bijeenkomst het Impact Ecosystem Network dat betrekking heeft op het oplossen van maatschappelijke kwesties.

11.30 – 13.00 uur, Weerbare gezondheidszorg: EU-financiering voor versterken van territoriale cohesie. Philips en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport lichten in deze workshop de rol van EU-financieringsinstrumenten bij het opbouwen van veerkracht in de gezondheidszorg toe.

12.30 – 13.30 uur, Green City Accord: groene transitie door politieke wil en actie. Tijdens deze workshop zullen er inzichten en ervaringen gedeeld worden over het bevorderen van lokale milieuactiviteiten en de beweegredenen van steden om zich bij het Green City akkoord aan te sluiten.  

14.30 – 16.00 uur, City Deals: the Netherlands' approach to urban governance innovation. Vertegenwoordigers van 3 City Deals en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zullen in deze workshop hun ervaringen delen van de City Deals. Daarbij wordt met name gekeken naar digitale uitdagingen alsook uitdagingen op het gebied van het milieu.

14.30 – 16.00 uur, Vanguard Initiatief: bevorderen digitale transitie door verbinden regionale innovatieve ecosystemen. Deze workshop zal informatie geven over hoe de regio’s van het Vanguard Initiatief bijdragen aan de digitale transitie met behulp van regionale samenwerking. Met bijdrages van Overijssel en Noord-Brabant.

16.00 – 18.00 uur, Acceleration of EU Energy Transition: Cross Border. Het versnellen van de energietransitie staat in deze workshop van het Huis van de Nederlandse Provincies centraal. Er zal worden gekeken naar grensoverschrijdende samenwerking, EU-beleidsinitiatieven en de rol van industrie en wetenschap.

16.30 – 18.00 uur, #EURegionsweekuniversity circulaire economie in steden en regio's: van beleid naar actie. TU Delft zal tijdens deze bijeenkomst samen met andere universiteiten ingaan op onderzoek en implementatie van circulair beleid.

16.30 – 18.00 uur, Paradigma van stadswetenschap en bijdrage daarvan aan klimaatweerbaarheid. In deze workshop zal het Urban Regional Research Ecology rapport gepresenteerd worden door onder andere gemeente Amsterdam, waarbij ook de lokale praktijk van klimaatweerbaarheid aan bod komt.

16.30 – 18.00 uur, Bereiken van Europese Green Deal door public procurement en innovatie. In deze workshop presenteren gemeente Haarlem en de European Innovation Council (EIC) een nieuw online platform voor kennisdeling op gebied van aanbesteding en lichten zij toe op welke manier de EIC en steden en regio’s elkaar kunnen versterken bij innovatief aanbesteden.

Donderdag 13 oktober

9.30 – 11.00 uur, #EURegionsweekuniversity EU grenssteden voor territoriale ontwikkeling en cohesie. Deze interactieve workshop van onder andere TU Twente zal ingaan op de bijdrage van Europese strategieën voor grensgemeenten en zal hierbij ook kennis over de kansen en uitdagingen van grensgemeenten delen.

9.30 – 11.00 uur, Wanneer billboards terugstaren: hoe steden de digitale openbare ruimte terug kunnen krijgen. Deze workshop zal ingaan op persoonlijke datacollectie en het waarborgen van de privacy van inwoners. O.a. gemeenten Amsterdam en Den Haag zullen zowel uitdagingen als tips bespreken.

9.30 – 11.30 uur, Transition of the S3 to the PRI(S4) through the circular economy. In deze workshop wordt gesproken over de transitie van slimme specialisatie strategieën (S3) naar de pilot voor partnerschappen in regionale specialisatie (PRI S4) op gebied van de groene en digitale transities, evenals de vervlechting tussen beide transities. Met een bijdrage van de provincie Groningen.

11.30 – 13.00 uur, Vanguard Initiatief: projecten van waterstof, bioeconomie en wind op zee. Deze workshop, met de provincie Limburg, biedt inzicht in de samenwerkingsprojecten van Vanguard Initiatief op gebied van hydrogeen, bio-economie en windenergie.

11.30 – 13.00 uur, B-solutions: oplossen grensoverschrijdende obstakels door ontwikkeling van grensgebieden. In deze workshop zal gepresenteerd worden op welke manier het b-solutions initiatief kan bijdragen aan het oplossen van knelpunten in grensoverschrijdende samenwerking. Met een bijdrage van de gemeente Winterswijk.

Meer informatie

Een volledig overzicht en aanmelden is te vinden via de website van de Europese Week van Steden en Regio’s.