Van 11 t/m 14 oktober 2021 wordt de 19e editie van de Europese Week van Steden en Regio’s georganiseerd. Het motto van dit jaar is ‘Together for Recovery’, gericht op het investeren in een eerlijker, groener en meer digitaal herstel.

Tijdens de Europese Week voor Steden en Regio’s worden jaarlijks bijeenkomsten, workshops en netwerkevenementen georganiseerd om steden en regio’s over heel Europa bijeen te brengen. Dit jaar hebben de workshops betrekking op de groene transitie, cohesiebeleid, digitale transitie en burgerbetrokkenheid. Een deel van de bijeenkomsten vindt fysiek plaats, maar ook vanuit huis of kantoor kunt u digitaal deelnemen aan de diverse bijeenkomsten.

Hieronder vindt u per dag een overzicht van bijdragen vanuit Nederlandse lokale en regionale overheden. Daarnaast hebben we een paar highlights van Europese bijdragen opgenomen.

Dinsdag 12 oktober

9.30 – 11.00 uur, Empower active cities. Tangible results of sports-related projects from across Europe. In deze workshop delen de gemeente Nissewaard en andere Europese steden beste praktijken hoe sporten kan bijdragen aan herstel van COVID-19.

14.30 – 16.00 uur, Sustainable, inclusive and beautiful urban areas. Tijdens deze workshop wordt gesproken over hoe de New European Bauhaus kan bijdragen aan de groene transitie. Bijdragen vanuit de Noordelijke G4 (NG4) en gemeente Eindhoven.

14.30-16.00 uur, Daring Cities, digital communities. De coronapandemie heeft gezorgd voor een versnelling van de digitale transitie, wat ook nieuwe uitdagingen met zich mee heeft gebracht. Tijdens deze workshop reflecteren enkele gemeenten, waaronder Heerlen, over deze nieuwe situatie.

16.30 - 18.00 uur, Regions shaping Europe’s digital future. Th!nk East Nederland deelt in deze interactieve workshop inspirerende voorbeelden op het gebied van agrifood, digitale industrie, slimme mobiliteit en slimme gezondheid.

16.30 - 18.00 uur, The role of Demo farms in agricultural knowledge and innovation systems. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden de kansen van modelboerderijen (boerderijen voor onderzoek of demonstreren van landbouwtechnieken) voor lokale en regionale overheden toegelicht. Bijdrage vanuit gemeente Westland en de provincies Noord- en Zuid-Holland.

Woensdag 13 oktober

9.30 – 11.00 uur, Regions and Urban Nodes contributing to the European Year of Rail. In deze workshop worden voorbeelden gedeeld over de verbinding tussen regionale verstedelijking en (inter)nationaal transport, met name spoorwegvervoer. Bijdrage vanuit Groene Metropoolregio Arnhem – Nijmegen.

9.30 – 11.00 uur, Innovation and cohesion for a resilient, green and digital transition. Aan de hand van voorbeelden demonstreert de workshop hoe cohesiefondsen een bijdrage kunnen leveren aan de ondersteuning van inwoners en de transitie naar een duurzame en digitale maatschappij. Bijdrage vanuit Regio Achterhoek.

9.30 – 11.00 uur, Fair and inclusive citizen engagement for a new city vision in the energy transition. In deze workshop worden 3 projecten toegelicht over burgerparticipatie en de waarde daarvan voor de energietransitie. Een van de projecten wordt gepresenteerd door gemeente Alkmaar.

12.30 – 14.00 uur, Plattelandsontwikkeling: de toekomstige kansen en uitdagingen voor plattelandsgebieden in de EU. Tijdens deze sessie wordt de EU langetermijnvisie voor plattelandsgebieden en de Boer-tot-Bordstrategie besproken met als sprekers als onder andere Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik en burgemeester Ellen van Selm. Organisatie vanuit de P10.   

14.30 – 16.00 uur, Drivers for local green transition and inclusive recovery – Unlocking the full potential of start-ups and SMEs. De potentie van mkb en start-ups voor inclusief herstel en de groene transitie wordt gedemonstreerd aan de hand van 2 Interreg projecten, genaamd GRESS en Future by Design. Bijdrage vanuit Samenwerkingsverband Noord-Nederland, Provincie Fryslân, NHL Stenden en Universiteit Tilburg.

14.30 – 16.00 uur, How to engage with Europe digitally. Studio Europa Maastricht bespreekt in deze workshop wat er geleerd kan worden van online en hybride burgerbetrokkenheid tijdens de coronapandemie.

14.30 – 16.00 uur, Further together: the Dutch City Deal approach to multilevel governance and urban innovation. Het ministerie van BZK en 2 Nederlandse steden delen hun ervaringen met City Deals en hoe dit toegepast kan worden in andere Europese steden.

14.30 – 16.00 uur, Co-creating heritage futures: citizen and stakeholder engagement in heritage valorisation. In deze interactieve workshop worden deelnemers uitgenodigd om kennis en ervaringen te delen over het betrekken van inwoners bij cultureel erfgoed. Bijdrage van gemeente Breda.

16.30 – 18.00 uur, Driving the green transition through synergies between EU, national and regional funding programmes. In deze workshop wordt gedemonstreerd hoe synergie tussen financieringsbronnen kan bijdragen aan de ontwikkeling van waterstof en de toepassing ervan in duurzaam transport. Bijdragen vanuit het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.

Donderdag 14 oktober

9.30 – 11.00 uur, The Urban Agenda and EFFORTS: New ideas for culture and cultural heritage. Het realiseren van jongeren- en burgerbetrokkenheid bij cultureel erfgoed staat centraal in deze workshop. Vanuit gemeente ’s-Hertogenbosch en Erfgoed Brabant worden ervaringen gedeeld.

11.30 – 13.00 uur, Achieving green transition in the megaregion Eurodelta. Tijdens deze workshop delen stakeholders de uitdagingen en impact van plannen voor groene transitie in megaregio’s, en de manier waarop megaregio’s grensoverschrijdende samenwerking kunnen ondersteunen. Bijdragen van gemeente Den Haag, gemeente en Metropoolregio Amsterdam en Provincie Zuid-Holland.  

11.30 – 13.00 uur, Delivering the EU Green Deal through circular procurement. Deze workshop demonstreert hoe publiek inkopen de lokale en regionale transitie naar een circulaire economie kan versnellen. Bijdrage vanuit gemeente Haarlem.

Meer informatie