Europa en gemeenten?
De VNG directie Europa is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van krachtig lokaal bestuur in Nederland, Europa en de wereld. Ze biedt een platform voor bestuurders en ambtenaren in Europese en internationale zaken. Om de laatstgenoemde kerntaak invulling te geven, is een netwerk van gemeenteambtenaren die bezig zijn met “Europa”, opgericht. 

Waarom een netwerk?
Het netwerk dient een aantal doelen.

  • Het met elkaar in contact brengen van ambtenaren die met “Europa” bezig zijn
  • Het aansluiten van de dienstverlening van de VNG op de behoeften van de gemeenten.
  • Het op de hoogte raken van de uitwerking van de Europese regels en het beleid in de praktijk van gemeenten. Indien nodig neemt VNG deze ervaringen mee in haar lobby richting het Rijk en Brussel

Bijeenkomsten en forum
Het Ambtenarennetwerk wordt ondersteund vanuit de VNG met bijeenkomsten en met een forum. Er is gekozen voor een besloten forum. Alleen leden hebben toegang en kunnen deelnemen aan discussies of zelf discussies opzetten.

Missing media.

Regiobijeenkomsten
Jaarlijks organiseert VNG in september regiobijeenkomsten voor het Europa ambtenarennetwerk. Een mooie kans om kennis te maken met collega-ambtenaren die zich ook bezighouden met Europa, uw kennis uit te breiden en u te laten inspireren door best practices van andere gemeenten. Bent u lid van het netwerk? Dan ontvangt u via het digitale forum een uitnodiging voor het programma. Daarnaast zullen de bijeenkomsten worden gecommuniceerd via de website van VNG.