De VNG publiceert een lijst met contactpersonen voor de landelijke toegankelijkheid van maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De verwachting is dat dit positief bijdraagt aan het contact tussen gemeenten over casussen. Alle betrokken personen hebben toestemming gegeven voor publicatie van hun gegevens voor dit doel.

Wijzigingen of aanvullingen op deze lijst kunnen worden aangeleverd bij vraagbaakmobw@vng.nl