Snel internet wordt voor allerlei economische en maatschappelijke vraagstukken steeds belangrijker. Het bedrijfsleven, waaronder de agrarische sector, verstuurt steeds grotere hoeveelheden data via internet en de consument blijf hierin niet achter. Grote maatschappelijke vraagstukken kunnen met snel internet beter het hoofd worden geboden, denk bijvoorbeeld aan zorg op afstand.

Toch is snel internet lang niet overal in Nederland een gegeven. In delen van het buitengebied is de verbinding te traag voor de groeiende behoefte. Veel marktpartijen zijn nog terughoudend in het ontsluiten van het buitengebied. Overheden die willen investeren lopen al snel aan tegen de complexe regelgeving rondom staatsteun.

De impasse die in een aantal gebieden in Nederland nu al een paar jaar aanwezig is, kan een negatief effect hebben op de ontwikkelingsmogelijkheden van het buitengebied. Zo kunnen bedrijven besluiten zich elders te gaan vestigen wanneer zijn alleen tegen zeer hoge kosten worden aangesloten.

Vanuit het VNG programma Landelijk Gebied draagt de VNG samen met diverse partijen bij aan het oplossen van knelpunten en werkt daarmee aan een vitaal en aantrekkelijk buitengebied.

Meer informatie