De VNG nodigt u van harte uit om deel te nemen aan het bestuurlijk netwerk Mobiliteit. Daarin kunt u met andere gemeentelijke bestuurders kennis, voorbeelden en ervaringen uitwisselen. Ook kunt u via het netwerk invloed uitoefenen op landelijke ontwikkelingen met directe impact op gemeenten.

Wat kunt u verwachten van het bestuurlijk netwerk?

De VNG deelt in het netwerk actuele ontwikkelingen die relevant zijn voor gemeenten. We nodigen de leden daarbij uit om mee te denken over mobiliteit, met als focus duurzame mobiliteit, verkeersveiligheid, bereikbaarheid en uitvoeringskracht. Input van het netwerk wordt meegenomen in de lobbyactiviteiten en formele besluitvorming van de VNG, via de VNG-commissies Ruimte, Wonen en Mobiliteit (RWM) en Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM).

Het bestuurlijk netwerk is bedoeld voor wethouders met mobiliteit in hun portefeuille en burgemeesters en gemeentesecretarissen met interesse in / affiniteit met mobiliteit. De leden komen 4 keer per jaar bijeen (fysiek of digitaal). Daarnaast worden ze op de hoogte gehouden via een mailing (circa 4 keer per jaar) met informatie over (lobby)activiteiten en updates vanuit de VNG. 

Bijeenkomst ‘Sturen op bereikbaarheid’ op 12 juni 2024

Tijdens de eerstvolgende (fysieke) bijeenkomst van het netwerk duiken we samen met Kees van der Burg (directeur-generaal Mobiliteit bij het ministerie van IenW) dieper in op de Mobiliteitsvisie 2050 en de landelijke aanpak mobiliteitstransitie vanuit het rijk. Daarin staat het nieuwe denken over het mobiliteitssysteem centraal, waarbij de bereikbaarheid van voorzieningen wordt geborgd in 3 varianten van bereikbaarheidsdoelen. We staan stil bij de impact daarvan op gemeenten.

Lees meer over de bijeenkomst op 12 juni

Meer informatie en aanmelden

Voor vragen over en aanmelden voor het netwerk kunt u terecht bij Robert Smits, beleidsadviseur Mobiliteit bij de VNG, via info@vng.nl.