Om de continuïteit van jeugdzorg samen goed te borgen, overleggen de managers Jeugd van de 42 jeugdregio's regelmatig met elkaar en de VNG over concrete uitvoeringszaken in het ambtelijk netwerk J42. 

De regiomanagers agenderen concrete aandachtspunten en knelpunten uit de dagelijkse praktijk. Tijdens de bijeenkomsten zijn ook accountmanagers van het ministerie VWS aanwezig.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over J42? Neem dan contact op met Elbrich.Blonk@vng.nl

Zie ook

  • Klik bovenaan de pagina op Bekijk de andere artikelen in dit boek voor meer informatie.