Webinar gemist?
28 maart

Wat doet u als de inhoud of de taal van een brief te moeilijk is voor de inwoner? En hoe actief moet u zijn om lastig bereikbare doelgroepen te bereiken? Omgaan met inwoners voor bijstand, schuldhulpverlening, inburgering en laaggeletterdheid zijn dé belangrijke onderwerpen in dit webinar.

28 maart

In de Wet inburgering 2021 is de Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) vervangen door de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP). Hoe zet u de MAP zo in dat deze voor de inburgeraar een waardevolle bijdrage heeft? En hoe zorgt u voor aansluiting op de andere inburgeringsonderdelen?

30 maart

Het zijn roerige tijden voor ambtenaren belast met het uitvoeren van de Participatiewet. Daarom nemen wij u in de komende maanden tijdens verschillende kennissessies mee in de actualiteiten en ontwikkelingen op het gebied van preventie, toezicht en handhaving. 

4 april

Een belangrijke stap op het gebied van huisvesting van arbeidsmigranten is de Wet goed verhuurderschap die zeer waarschijnlijk in 2023 in werking zal treden. Deze wet normeert het gedrag van verhuurders en biedt gemeenten de mogelijkheid om slecht verhuurgedrag aan te pakken. 

13 april

Ambtenaren schrijven te wollig. Juristen te juridisch. En allemaal gebruiken ze te veel jargon. Ook voor inwoners en collega’s. Steeds meer gemeenten kiezen daarom voor direct duidelijke communicatie. Maar hoe doet u dat? Daar gaat het over tijdens de Talkshow Duidelijke Overheidscommunicatie.