In dit webinar bespreken we verschillende vormen en manieren van samenwerken rondom de opgaven uit GALA en IZA. Het webinar wordt ingestoken vanuit casuïstiek met interessante voorbeelden waarop gereflecteerd wordt vanuit kennis over samenwerking.

Aan het eind van het webinar wordt er ook een fysiek kennisatelier over samenwerken aangekondigd. Het doel van het webinar is om gemeenteambtenaren handvatten geven om effectief samen te werken binnen de eigen gemeenten, met andere gemeenten, en domeinoverstijgend met andere partijen (zoals bij de inrichting van een ketenaanpak). De focus ligt op de samenwerkingsverbanden die nodig zijn voor het behalen van de doelen uit het IZA en GALA. Ook na de looptijd van deze akkoorden zijn deze samenwerkingsverbanden een goede basis om verder te werken aan de gezondheid van de inwoners. 

Programma

 • 13.30 - 13.35 uur: Introductie
 • 13.35 - 13.55 uur: Blok 1: Presentatie met vragen
  In samenwerking met Health Hub Utrecht, andere regionale netwerken en IZA/GALA
 • 13.55 - 14.15 uur: Blok 2: Interview  
  Voorbeeld vanuit de praktijk - GEM-aanpak regio Noord-Veluwe
 • 14.15 - 14.35 uur: Blok 3: Theorie
  Achtergrondkennis over samenwerken door Common Eye: verbinding praktijk en theorie
 • 14.35 - 14.55 uur: Blok 4: Reflectie
 • 14.55 - 15.00 uur: Afsluiting

Locatie en tijd

 • Online
 • Dinsdag 9 juli, 13.30 - 15.00 uur

Doelgroep

Gemeenteambtenaren die betrokken zijn bij de uitwerking van IZA en/of GALA

Kosten

Geen

Organisator

VNG, i.s.m. Common Eye