Inhoud
Voorstel van wet houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creƫren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties). Het betreft een verbod van rechtspersonen waarvan de werkzaamheid in strijd is met de openbare orde. Het verbod vindt bij besluit van...

Inhoud
Het voorstel wijzigt de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) waardoor bestuursorganen, wat betreft overheidsopdrachten meer bevoegdheden krijgen om onderzoek te doen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het tegengaan van ondermijnende criminaliteit.

Aangenomen op 10 maart 2020 door de Tweede Kamer en op 30 juni...

Inhoud
Overheidsorganisaties hebben vaak behoefte om persoonsgegevens te delen en te combineren met elkaar en met private partijen (zoals banken). Zij hebben die gegevens nodig voor het bestrijden van uitkeringsfraude en ondermijnende criminaliteit en voor veel andere doelen. Maar zij weten niet altijd of deze gegevensverwerkingen zijn toegestaan. Het wetsvoorstel...