Op deze pagina’s vindt u vragen en antwoorden over de Hotel- en accommodatieregeling (HAR). Deze zijn ingedeeld in de volgende categorieën: 

1. doel van de regeling 7. wat betekent dit voor de vergunninghouder
2. duur van de regeling 8. accommodatie
3. doelgroep 9. begeleiding en ondersteuning
4. financiën gemeenten 10. zorg
5. bestuurlijke afspraken 11. inburgering
6. aanbod, selectie, instroom en uitstroom  

01. HAR: doel van de regeling

02. HAR: duur van de regeling

03. HAR: doelgroep

04. HAR: financiën gemeenten