CORV staat voor Collectieve Opdracht Routeervoorziening. Met CORV wordt de formele berichtenstroom tussen het justitiedomein en het gemeentelijk domein, in de justitiële jeugdketen, gedigitaliseerd en geüniformeerd. Aansluiting en het gebruik van CORV door alle betrokken partijen is in de nieuwe Jeugdwet verplicht voorgeschreven.